Δραστηριότητες  »   Εκδρομές  »  Έτος 2004-5
     
3/ήμερη εκδρομή στην Αθήνα - Α' Λυκείου

Δραστηριότητες  »   Εκδρομές  »  Έτος 2002-3
    
7/ήμερη εκδρομή στη Ρόδο - Γ' Λυκείου

Δραστηριότητες  »   Εκδρομές  »  Έτος 2001-2
    
Εκδρομή στο Ναύπλιο - Β' Λυκείου
     Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη - Β' Λυκείου
     Περιβαλλοντική Εκδρομή στην Κερκίνη - Γ' Γυμνασίου
     Εκδρομή στο Πήλιο