Μαθήματα  »  Πληροφορική   »  Εργαστήριο

   Αποτελεί έναν χώρο στον οποίο πέρα από τα μαθήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το αντικείμενο της πληροφορικής ετοιμάζονται πολλές εργασίες για άλλα μαθήματα, δημιουργείται η εφημερίδα του σχολείου, αφίσες για διάφορες χρήσεις, τίτλοι πινακίδων, ανακοινώσεις, καθώς και η διεκπεραίωση πολλών εργασιών που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του σχολείου.

   Ο εξοπλισμός του Νέου Εργαστηρίου μας αποκτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ, και περιλαμβάνει 11 Η/Υ που χρησιμοποιούνται ως σταθμοί εργασίας (clients) για τους μαθητές και 1 Εξυπηρετητή (server) για τη λειτουργία και υποστήριξη του δικτύου. Στον εξυπηρετητή είναι διαθέσιμος ένας σαρωτής (scanner) και ένας εκτυπωτής (printer) που εκτυπώνει από όλους τους σταθμούς εργασίας, ενώ η αδιάλειπτη λειτουργία του ακόμα και μετά από διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο της ΔΕΗ εξασφαλίζεται με ένα UPS-σταθεροποιητή τάσης.

   Δικτύωση - Intranet - Internet
   Με την ένταξη του εργαστηρίου στο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ για τη διασύνδεση τως σχολείων στο Internet μέσω του προγράμματος EduNet, στο σχολείο μας εγκαταστάθηκε εξοπλισμός δικτύου και γραμμή ISDN. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο HUB για τη διασύνδεση των clients και  του server, του rooter και του Netmod και για την υποδοχή της γραμμής ISDN. Το δίκτυο περιλαμβάνει εξόδους για σύνδεση από το εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, από το γραφείο του Διευθυντή καθώς και από το γραφείο των καθηγητών.

   Δεν θα σταματήσουμε όμως να βελτιώνουμε, στο βαθμό που μας είναι οικονομικά δυνατό, τον εξοπλισμό μας, αλλά κυρίως τις δυνατότητές μας...