Μαθήματα  »  Πληροφορική  »  Εργαστήριο

   Στο Γυμνάσιο
   Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και μετά από επιλογή των μαθητών και στο Λύκειο. Έτσι, στην Α' και Β' τάξη του Γυμνασίου διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως παράλληλα με το μάθημα της Τεχνολογίας, ενώ στην Γ' τάξη του Γυμνασίου το μάθημα είναι αυτοδύναμο.

   Με αρκετές διαφοροποιήσεις από το ένα σχολικό έτος στο άλλο, η ύλη των τριών τάξεων του Γυμνασίου αλληλοσυμπληρώνεται  και μεταφέρεται. Αν και η διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ, γίνεται προσπάθεια να διδαχθούν και κάποια περισσότερα θέματα ώστε να ενημερώνονται πάντοτε οι μαθητές για επίκαιρα και σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα και για ό,τι καινούργιο υπάρχει στο χώρο της πληροφορικής. Έτσι, κατά καιρούς, διδάσκονται θέματα με μεγαλύτερη ευρύτητα, που έχουν να κάνουν:


   Στο Λύκειο
   Στο Λύκειο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" στην Α' τάξη και "Εφαρμογές Υπολογιστών" στη Β' τάξη με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ όσοι δεν το επέλεξαν στην Β' Λυκείου μπορούν να το επιλέξουν στην Γ' Λυκείου. Στο Σχολείο μας το σημαντικότερο και πλουσιότερο υλικό που παράγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής, είναι οι ετήσιες εργασίες των μαθητών της Α' και Β' τάξης του Λυκείου στα πλαίσια των μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής και Υπολογιστών". Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται από ομάδες μαθητών η κάθε μια από τις οποίες επιλέγει το θέμα της αρεσκείας της και αναζητεί το υλικό της σε πολλές πηγές. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, η κάθε εργασία "χτίζεται" γύρω από την κεντρική ιδέα, και μαζί με τις φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για την παρουσίαση αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιείται λογισμικό σύνταξης ιστοσελίδων και στο τέλος της τάξης ο κάθε μαθητής είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια απλή παρουσίαση στο internet.

   Η ύλη διαμορφώνεται κατά έτος ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του εργαστηρίου. Στα μαθήματα επιλογής της Α', Β' και Γ' Λυκείου πέρα από το θεωρητικό τμήμα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μία εργασία η οποία έχει σαν σκοπό να μάθει στους μαθητές κάποιο από τα αντικείμενα της πληροφορικής. Έτσι, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες που έχουν να κάνουν:

   Πολλές φορές οι μαθητές ενδιαφέρονται, πέρα από την τρέχουσα ύλη που διδάσκονται, για ορισμένα τεχνολογικά θέματα. Αν ο χρόνος μας το επιτρέπει και αν η υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου επαρκεί, γίνεται μια παρουσίαση πάνω στο θέμα που ενδιαφέρει και ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια να ολοκληρώσουμε το θέμα με κάποια μικρή εργασία που οι ίδιοι εκπονούν.

   Στην Γ Λυκείου, όπου και το μάθημα της Τεχνολογικής κατεύθυνσης "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", στην τελευταία ενότητα της ύλης που διδάσκονται οι μαθητές, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μικρά προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού (συνήθως την Pascal). Η υλοποίηση τέτοιων μικρών προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν και την πρακτική στην ανάλυση ενός προβλήματος και την αλγοριθμική προσέγγιση της επίλυσής του.


   Η σχέση της Πληροφορικής με τα άλλα μαθήματα
   Πολλές φορές, έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με άλλα μαθήματα. Έτσι οι μαθητές αποκτούν μια καλύτερη εικόνα για την πληροφορική, αφού, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που η επιστήμη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά αντικείμενα και να έχει άμεσα αποτελέσματα. Τέτοια μαθήματα είναι το ΣΕΠ και δραστηριότητες επί άλλων επαγγελμάτων, η γεωμετρία όπου η κατασκευή και μελέτη μπορεί να γίνει με τη χρήση της πληροφορικής. Πάντοτε υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη σύμπραξη της πληροφορικής με άλλα μαθημάτων.