Μαθήματα  »  Ανάπτ. Εφαρμ. σε Προγραμ. Περιβάλλον  »  Κεφάλαιο 1ο

Απόθεση Τιμών – Απλοί υπολογισμοί

 

 1. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 2 αριθμούς Α και Β και να αντιστρέφει τα περιεχόμενά τους (Το περιεχόμενο του Α να πάει στον Β και το ανάποδο).
 2.  

 3. Να δοθεί αλγόριθμος υπολογισμού του εμβαδού τραπεζίου, όταν δίνονται οι βάσεις και το ύψος του. Το εμβαδόν τραπεζίου δίνεται αν πολλαπλασιάσουμε το ημιάθροισμα των βάσεων επί το ύψος.
 4.  

 5. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει τις τιμές των παρακάτω παραστάσεων:
 6. E1 ¬
  E2 ¬
  E3 ¬

  για Α=1, Β=2, C=5 και Χ=-4

   

 7. Να εισάγουμε έναν αριθμό στο διάστημα [10,20) και στη συνέχεια να υπολογίζουμε το τετράγωνο αυτού του αριθμού, αλλιώς να εμφανίζεται το μήνυμα “ο αριθμός είναι εκτός ορίων [10,20)”.
 8.  

 9. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τις ακέραιες μεταβλητές A, B, C, D να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμά τους SUM, το γινόμενό τους PRODUCT και το μέσο όρο τους AVERAGE.
 10.  

 11. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου και θα εμφανίζει το εμβαδόν ενός κύκλου, το μήκος της περιφέρειάς του και το μήκος της διαμέτρου του.
 12.  

 13. Στην Γ’ τάξη ενός σχολείου υπάρχουν 2 τμήματα θετικής 2 τμήματα τεχνολογικής και 1 τμήμα θεωρητικής κατεύθυνσης. Σας δίνεται ο αριθμός των αγοριών και των κοριτσιών για κάθε τμήμα. Να βρεθεί το σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών της τάξης, το σύνολο των μαθητών της τάξης, και το ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών της τάξης στο σύνολό τους.
 14.  

 15. Να γραφεί αλγόριθμος που θα ζητά να εισαχθούν τα στοιχεία ενός μαθητή, δηλαδή το σχολείο, η τάξη, το τμήμα που φοιτά, το επώνυμο και το όνομά του και στη συνέχεια θα τα τυπώνει ως εξής:

  Σχολείο:. . . . . . . . . . . . . .
  Τάξη:. . . . . . . Τμήμα:. . . . . . .
  Επώνυμο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνομα:. . . . . . . . . . .

  Όπου οι τελείες θα αντικατασταθούν από τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

 1. Να βρεθεί το ελάχιστο και το μέγιστο βάρος που μπορεί να έχει κάποιος με δεδομένο το ύψος του, ώστε να μη θεωρηθεί παχύσαρκος ή λιπόβαρος. (Σημ. Ο υπολογισμός γίνεται από το ύψος σε cm, αφαιρούνται 100 και η διακύμανση είναι μεταξύ –10% και +10%).