Μαθήματα  »  Τρέχουσα Επιμόρφωση

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
  Προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο ΚΣΕ Γυμνασίου Φαλάνης
  Υλικό για τον επιμορφούμενο
  Eργαστήριο Πληροφορικής
  Κοινωνία της Πληροφορίας
  Πληροφοριακό σύστημα
   
Επιμόρφωση Ενηλίκων

 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο του Γυμνασίου Φαλάνης