Μαθήματα  »  Τεχνολογία Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1ο Η Κατανόηση των Συστημάτων Επικοινωνιών
Κεφάλαιο 2ο Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισμα
της Τεχνολογίας Επικοινωνιών
Κεφάλαιο 3ο Οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Επικοινωνιών
Κεφάλαιο 16ο Αρχές Επικοινωνίας με Ήχο και Εικόνα
Κεφάλαιο 17ο Εξοπλισμός Ήχου και Εικόνας
Κεφάλαιο 18ο Εφαρμογές Συστημάτων Ήχου και Εικόνας
Λύσεις Θεμάτων

   Στα περιεχόμενα θέματα της αξιολόγησης των μαθητών της Β' και Γ' τάξης του Λυκείου, περιλαμβάνονται τα θέματα ερωτήσεων που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) έχει συντάξει και έχει αποστείλει στα σχολεία με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τα ίδια αρχεία των ερωτήσεων μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί από την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Ι.
   Το ενδιαφέρον των σελίδων αυτών εστιάζεται στα μαθήματα "Τεχνολογία Επικοινωνιών" της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β' τάξης του Λυκείου και στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ' τάξης του Λυκείου.
   Για το τελευταίο, υπάρχουν ασκήσεις που έχουν συνταχτεί και συγκεντρωθεί από τον Γ.Ρούσσα.

Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, Πολλαπλής επιλογής, Συμπλήρωσης Κενού και Αντιστοίχησης.