Εισαγωγή-Σκοπός

Υλικό και Μέθοδος

Αποτελέσματα-Συζήτηση
Συμπεράσματα-Προτάσεις
Ερωτηματολόγια
Βιβλιογραφία
Summary in English

 

 

 

 

Θεοφάνης Κουβούνας
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
e-mail: trofallaksi@yahoo.gr - mail@gym-falan.lar.sch.gr

   το μάθημα γενικής παιδείας που επιδιώκει να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, μέσω των δικών τους τεχνολογικών εφαρμογών, σε κατάλληλο εργαστηριακό χώρο του σχολείου. Τα προβλήματα-διέξοδοι κατά την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, απουσία εργαστηρίου και η δυνατότητα ενσωμάτωσης Περιβαλλοντικού (ή άλλου) Προγράμματος, στην εκπαιδευτική του διαδικασία

Ανάπτυξη παρουσίασης-ιστοσελίδας
Γιώργος Ρούσσας, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης

Εργαστήριο Πληροφορικής - Γυμνάσιο Φαλάνης Λάρισας