2ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΑΙΟΣ
2004
... η εξ' ορισμού παραδοσιακή διαδικασία, χωρίς φαρμακευτικά προϊόντα στο νομό Λάρισας

Εκπ/κό υλικό προγραμ-
μάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία:
ΤΕΛ-ΤΕΕ Ελασσόνας
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου
3ο Γυμνάσιο Λάρισας
Γυμνάσιο Φαλάνης

Θεοφάνης Κουβούνας
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
trofallaksi@yahoo.gr
mail@gym-falan.lar.sch.gr


Ανάπτυξη παρουσίασης
Γιώργος Ρούσσας,

Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης
Εργαστ. Πληροφορικής
Γυμνάσιο Φαλάνης